CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CAM RANH (KHÁNH HÒA)

GIỚI THIỆU

VỊ TRÍ QUẢNG CÁO

BIỂN CỘT 3 MẶT TẠI BÃI ĐẬU XE T1

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI (NIA)
Mã vị trí  
Mô tả vị trí
 • Biển cột 3 mặt,
 • Khu vực bãi xe ô tô
 • Ga quốc nội
Thông tin chi tiết

BIỂN TREO THẢ KHU VỰC CHECK_IN

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI (NIA)
Mã vị trí IP85
Mô tả vị trí
 • Biển hộp đèn, treo thả
 • Khu vực Check_in, Cửa an ninh
 • Ga đi quốc nội
Thông tin chi tiết

BIỂN ỐP TƯỜNG KHU VỰC CÔNG CỘNG T1

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI (NIA)
Mã vị trí IP65
Mô tả vị trí
 • Biển hộp đèn ốp tường
 • Nock quầy vé Vietnam Airlines
 • Ga đi quốc nội
Thông tin chi tiết

BIỂN ỐP TƯỜNG NOCK QUẦY CHECK_IN

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI (NIA)
Mã vị trí IP49
Mô tả vị trí
 • Biển hộp đèn ốp tường
 • Khu vực Check_in cánh A
 • Ga đi quốc nội
Thông tin chi tiết

BIỂN ỐP TƯỜNG CỬA AN NINH SOI CHIẾU

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI (NIA)
Mã vị trí IP53A
Mô tả vị trí
 • Biển ốp tường 1 mặt
 • Khu vực check_in và cửa an ninh
 • Ga đi quốc nội
Thông tin chi tiết

BIỂN ỐP TƯỜNG CỬA AN NINH SOI CHIẾU

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI (NIA)
Mã vị trí IP53B
Mô tả vị trí
 • Biển ốp tường 1 mặt
 • Khu vực check_in và cửa an ninh
 • Ga đi quốc nội
Thông tin chi tiết

BIỂN HỘP ĐÈN BĂNG CHUYỀN HÀNH LÝ

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI (NIA)
Mã vị trí DA49
Mô tả vị trí
 • Biển hộp đèn 2 mặt
 • Khu vực băng chuyền số 6
 • Ga đến quốc nội
Thông tin chi tiết