Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất

BIỂN CỘT 3 MẶT TẠI BÃI ĐẬU XE T1

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI (NIA)
Mã vị trí
Mô tả vị trí
 • Biển cột 3 mặt,
 • Khu vực bãi xe ô tô
 • Ga quốc nội
Tình trạng Còn trống
Xem chi tiết

BIỂN TREO THẢ KHU VỰC CHECK_IN

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI (NIA)
Mã vị trí IP85
Mô tả vị trí
 • Biển hộp đèn, treo thả
 • Khu vực Check_in, Cửa an ninh
 • Ga đi quốc nội
Tình trạng Còn trống
Xem chi tiết

BIỂN ỐP TƯỜNG KHU VỰC CÔNG CỘNG T1

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI (NIA)
Mã vị trí IP65
Mô tả vị trí
 • Biển hộp đèn ốp tường
 • Nock quầy vé Vietnam Airlines
 • Ga đi quốc nội
Tình trạng FULL 2020
Xem chi tiết

BIỂN ỐP TƯỜNG NOCK QUẦY CHECK_IN

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI (NIA)
Mã vị trí IP49
Mô tả vị trí
 • Biển hộp đèn ốp tường
 • Khu vực Check_in cánh A
 • Ga đi quốc nội
Tình trạng FULL 2020
Xem chi tiết

BIỂN ỐP TƯỜNG CỬA AN NINH SOI CHIẾU

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI (NIA)
Mã vị trí IP53A
Mô tả vị trí
 • Biển ốp tường 1 mặt
 • Khu vực check_in và cửa an ninh
 • Ga đi quốc nội
Tình trạng Còn trống
Xem chi tiết

BIỂN ỐP TƯỜNG CỬA AN NINH SOI CHIẾU

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI (NIA)
Mã vị trí IP53B
Mô tả vị trí
 • Biển ốp tường 1 mặt
 • Khu vực check_in và cửa an ninh
 • Ga đi quốc nội
Tình trạng Còn trống
Xem chi tiết

BIỂN HỘP ĐÈN BĂNG CHUYỀN HÀNH LÝ

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI (NIA)
Mã vị trí DA49
Mô tả vị trí
 • Biển hộp đèn 2 mặt
 • Khu vực băng chuyền số 6
 • Ga đến quốc nội
Tình trạng Còn trống
Xem chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *